Brabantse voetbalclubs starten samenwerking op maatschappelijk vlak

Artikel
Brabantse voetbalclubs starten samenwerking op maatschappelijk vlak

PSV, FC Den Bosch, FC Eindhoven, NAC Breda, RKC Waalwijk en TOP Oss starten een samenwerking waarin de maatschappelijke projecten OldStars (Walking Football) en Street League (bij PSV Foundation bekend als PSV United) centraal staan. De clubs hebben de ambitie uitgesproken om achter en voor de schermen meer met elkaar op te trekken als het gaat om (deze) gedeelde maatschappelijke thema’s. De samenwerking is gestart op initiatief van BrabantSport, dat hier de komende twee jaar vanuit het BrabantSport Fonds in investeert.

Gezamenlijk doel
Het Brabantse samenwerkingscollectief wil in de provincie een zo groot mogelijke impact realiseren. Van concurrentie is geen sprake. De clubs delen de ambities om inwoners van Brabant fysiek, mentaal en sociaal te versterken. Zij organiseren de projecten in hun eigen achterland en zien elkaar als collega’s met een gezamenlijk doel. Door projecten op een vergelijkbare manier op te zetten en elkaar hierin te ondersteunen, wordt meer slagkracht gegenereerd. De eerste gemeenschappelijke projecten zijn OldStars en de Street Leagues.

OldStars
Walking Football is een concept van het Ouderenfonds, gericht op het fysiek en sociaal in beweging krijgen van ouderen. Voor zestigplussers die graag willen blijven voetballen, maar voor wie dit niet meer lukt in het reguliere (veteranen)voetbal, is Walking Football een uitkomst. PSV OldStars bestaat sinds 2014 en draagt bij om de doelstelling van deze vorm van seniorensport, het bevorderen van de fysieke en psychische gezondheid van ouderen, te bereiken. De spelregels zijn aangepast om verantwoord en veilig te kunnen bewegen op een manier die past bij de leeftijd en de fysieke gesteldheid van de beoefenaars. Het concept heeft ook veel aandacht voor het sociale aspect van voetbal. Walking Football wordt bijvoorbeeld aangevuld met andere sport- en beweegvormen, workshops over gezondheidsthema’s en sociale activiteiten. Het actief creëren van sociaal contact en betrokkenheid, levert nieuwe vriendschappen tussen beoefenaars op. Ook worden deelnemers aantoonbaar vaker vrijwilliger bij de voetbalclub.

PSV United
PSV Foundation is tien jaar geleden gestart met PSV United. Bij andere clubs is dit bekend onder de naam Street League; een scholenstraatvoetbalcompetitie voor scholieren van groepen 7 en 8 van de basisschool en de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Bij Street League vindt er een straatvoetbalcompetitie plaats om de gezonde leefstijl van jongeren te bevorderen, de maatschappelijke betrokkenheid te verhogen en hen bewust te maken van actuele maatschappelijke thema’s.

Gedurende het schooljaar gaan scholen de strijd aan met elkaar om te bepalen wie de sportiefste school van de stad is door de inzet van het spelletje voetbal. Hierin draait het niet alleen om het winnen van wedstrijden, maar vooral om sportief gedrag op en rondom de velden. Zo wordt voetbal als middel ingezet om leerlingen te laten bewegen en het gedrag op een positieve wijze te beïnvloeden.

Naast de wedstrijden worden ook maatschappelijke aspecten  onder de aandacht gebracht via challenges en workshops. Leerlingen krijgen workshops op gebied van de maatschappelijke actuele thema’s bijvoorbeeld: de gevaren van social media, omgaan met geld, groepsdruk en alcohol, racisme en discriminatie. Met deze unieke samenwerking maken we samen Brabant gelukkiger én daarmee sterker door sport.