Medisch & Onderwijs

Medisch

PSV heeft al enkele decennia een verbintenis met het St. Anna Ziekenhuis als sportmedische partner. Het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport, onderdeel van de St. Anna Zorggroep, coördineert de sportmedische begeleiding van alle PSV-teams waaronder de jeugdopleiding. Dit betreft onder meer blessurepreventie, medische behandelingen en spelerskeuringen.

Medische staf
Er is een vaste medische staf tijdens trainings- en wedstrijddagen op De Herdgang aanwezig om de jeugdspelers van de juiste zorg te voorzien. In geval van een blessure dient een speler altijd de fysiotherapeut of verzorger in te lichten. Blessures worden doorgaans door de eigen medische staf in samenspraak met het TopSupport behandeld. Clubarts Tom Wiggers vormt het hoofd van de medische staf voor de jeugdopleiding. Fysiotherapeut Ferd van Odenhoven is als coördinator medische staf het eerste aanspreekpunt voor de jeugdspelers. Fysiotherapeuten Toine Leijnse (Jong PSV), Leon Peters (PSV O18) zijn op regelmatige basis aanwezig en tevens aan een team verbonden. De medische staf wordt bij wedstrijddagen ondersteund door medische vrijwilligers.

Onderwijs

Het bedrijven van topsport vergt voor jeugdspelers veel tijd aan trainingen, wedstrijden en reizen. PSV vindt het echter belangrijk dat jeugdspelers naast hun voetbal investeren in een studie en goed worden voorbereid op een succesvolle maatschappelijke carrière. De combinatie topsport en onderwijs vraagt om aanpassingen. De jeugdopleiding heeft daarom een intensieve samenwerking met Scholengroep Het Plein, waardoor de jeugdspelers zich ook buiten het veld optimaal kunnen ontwikkelen op gebied van onderwijs.

Er is bijna dagelijks contact tussen PSV en de scholen Sint Joriscollege, Vakcollege en Antoon Schellens College, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de studiecoördinator Hanneke Paauw. Hanneke vormt de contactpersoon voor ouders en scholen van de jeugdspelers en is bereikbaar via h.paauw@psv.nl.

Het is een feit dat spelers steeds jonger klaar worden gestoomd voor het eerste elftal, waardoor de druk in de opleiding steeds groter wordt. Door een goede samenwerking en gezamenlijke innovatie, zorgen we er voor dat onze jeugdspelers klaar zijn voor de maatschappij en het eerste elftal. In seizoen 2021 - 2022 behaalde liefst 100% van onze examenkandidaten hun diploma.