Meldregeling

PSV N.V. vindt het belangrijk om een deugdelijk integriteitsbeleid te voeren, een goed klokkenluidersbeleid maakt daar onderdeel van uit. Deze meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid voldoet aan de vereisten van de Wet Huis voor Klokkenluiders (welke wet te raadplegen is via de navolgende link).