Overdragen

Indien je met een aanbieder dan wel vrager van een certificaat tot overeenstemming bent gekomen over de prijs, dient het certificaat nog overgedragen te worden. Dit kan door middel van onderstaand overdrachtsformulier dat je hier kunt downloaden.

  Gelieve het formulier aangetekend toesturen naar of inleveren bij:
  PSV Kaartverkoop
  Frederiklaan 10a (Philips Stadion, ingang 11)
  5616 NH Eindhoven

  Zorg ervoor dat u de volgende documenten bijvoegt:
  de originele certificaten
  kopie legitimatie koper
  kopie uittreksel KvK indien kaarten op bedrijfsnaam worden gesteld

  Na ontvangst van bovenstaande zaken ontvangt de koper een bevestiging ten behoeve van de betaling van de Seizoen Club Card(s). De kosten voor het overzetten van de certificaten bedragen € 50,00 per transactie. Deze kosten staan ook vermeld op de bevestiging van de Seizoen Club Card(s). Op een later tijdstip ontvangt de koper per aangetekende post de nieuwe op naam gestelde certificaten.