Algemene voorwaarden

Overzicht

PSV.nl is een product van PSV NV.

Copyright 2001, 2024 PSV NV en haar partners en content providers.

De informatie op PSV.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van PSV.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PSV NV is nadrukkelijk verboden.

PSV NV spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

PSV NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, PSV.nl op welke manier dan ook.

De door PSV.nl verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door PSV NV gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld.

PSV.nl is een geregistreerd handelsmerk van PSV NV.

PSV NV, Postbus 886, 5600 AW, Eindhoven (NL)
T +31 (0)40 2505 505 | F +31 (0)40 2505 639 | www.psv.nl

NL50 RABO 0150 1380 83 | KvK Eindhoven 17104199
BTW-nummer PSV N.V.: NL807348016B01