Perszaken

Persaccreditaties

Iedere mediavertegenwoordiger die een wedstrijd van PSV in het Philips Stadion wil bijwonen, dient in het bezit te zijn van een PSV-accreditatie. Deze PSV-accreditatie dient uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd te worden aangevraagd via een e-mail aan het secretariaat. De accreditatie-aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Namen en functies van alle te accrediteren mediavertegenwoordigers

  • Registratienummer bij NSP of de internationale AIPS

  • Telefoonnummer waarop de aanvrager direct bereikbaar is

  • Toelichting/reden van het verzoek

Voor Europese wedstrijden dient men zich te accrediteren via de NSP. PSV bepaalt uiteindelijk de toewijzing van de accreditatie. Ook diegenen die in het bezit zijn van een PSV Seizoen Club Card voor de perstribune dienen zich voor Europese wedstrijden te melden voor een accreditatie.

Fotografen
Een fotograaf dient zich na accreditatie te melden bij de persingang bij ingang 9. Hier ligt voor de fotograaf een perskaart en een zogeheten fotobib klaar. Het is de bedoeling dat dit hesje wordt gedragen in het stadion. Na de wedstrijd dient de fotobib in het Perscentrum te worden ingeleverd. Tijdens de wedstrijd is het voor fotografen toegestaan zich buiten het speelveld te begeven, achter de doelen of bij de 16-meter lijn, aan de kant waar de grensrechter zich niet bevindt. De bankjes achter de doelen zijn ook bestemd voor de fotografen. Vlak voor aanvang van de wedstrijd is er gelegenheid om buiten de lijnen in de buurt van de dug-out te fotograferen. Het is ten strengste verboden om het speelveld te betreden. PSV behoudt zich het recht voor om persoonsgebonden sancties door te voeren.