Perszaken

Perscontacten
Voor PSV zijn goede perscontacten en een professionele werkrelatie met de media van zeer grote waarde, waarbij de club zich altijd zal inspannen voor een prettige samenwerking. De afdeling Perszaken is verantwoordelijk voor alle contacten met vertegenwoordigers van de pers en alle interne en externe communicatie van PSV.

Afdeling
Eerste aanspreekpunt is Sanne Clements, Manager Perszaken van PSV en verantwoordelijk voor alle perscontacten met betrekking tot de PSV-selectie en andere teams, evenals overige mediacontacten van de organisatie en de Raad van Commissarissen. Het secretariaat wordt beheerd door Suzanne Bertens. Samen komen zij zoveel mogelijk tegemoet aan de grote behoefte vanuit de pers om hun werk bij PSV naar tevredenheid uit te voeren. PSV staat te allen tijde open voor tips en suggesties betreffende de persfaciliteiten en samenwerking.

Interviewverzoeken
Alle interviewverzoeken voor spelers van de PSV-selectie, Jong PSV, PSV Vrouwen, technische, begeleidende en medische staf, directie, clubmanagement en medewerkers van PSV, kunnen worden aangevraagd via e-mail, met nadere toelichting van uw verzoek. Dit geldt tevens voor verzoeken voor de spelers van de PSV Jeugdopleiding en al haar trainers en begeleiders op PSV Campus De Herdgang. Alle accreditatieaanvragen voor thuiswedstrijden van PSV en Jong PSV kunnen worden aangevraagd via de NSP, voor vragen over accreditatie en of uitzonderingen graag mailen naar accreditatie@psv.nl.

Persbijeenkomsten
Persbijeenkomsten (buiten wedstrijden om) worden gehouden indien de club het noodzakelijk acht om belangrijke informatie openlijk aan alle mediavertegenwoordigers tegelijk bekend te maken. Door middel van een persbericht of persuitnodiging naar ons persbestand, worden deze persconferenties vooraf aangekondigd. Tevens organiseert PSV op de laatste werkdag voorafgaand aan elke wedstrijd een zogenaamd ‘persgesprek’. De hoofdcoach of één van zijn assistenten en de media hebben hier de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de laatste ontwikkelingen binnen en rondom de PSV-selectie. Dit persmoment is voor zowel schrijvende pers als audiovisuele media toegankelijk. Deze bijeenkomsten worden gehouden op PSV Campus De Herdgang. Bij alle Europese wedstrijden vindt deze persbijeenkomst, na de laatste training, plaats in het Philips Stadion. Voor actuele info kunt u terecht bij het secretariaat.