PSV United

PSV United

Een groot aantal jongeren in Eindhovense wijken en die in omliggende dorpen heeft twee interesses gemeen: voetbal en PSV. Juist die thema’s worden bij het project PSV United ingezet om de onderlinge binding in de wijk te vergroten, schoolprestaties te verbeteren en om kinderen individueel te ontwikkelen.

Ondanks de aanwezigheid van tien voetballende jongens, twee trainers en een handvol toeschouwers is het op het voetbalveld plots muisstil als één van de van de voetballende jongens na een doffe klap naar de grond gaat. Een ogenblik daarvoor schiet een tegenstander een bal met flinke vaart in het middenrif van de onfortuinlijke voetballer. Onschuldig, maar dat maakt de knal niet minder hard. Na enkele tellen verbreekt Dwayne Mijnals (11), één van de voetballers van PSV United-team Red de stilte. “Zie je sterretjes?”, vraagt Dwayne, waarna hij samen met de andere voetballers naar zijn getroffen teamgenoot toeloopt. Als de jongen na even te zijn bekomen van de schrik weer opstaat, geven al zijn mede- en tegenstanders hem een hand. Precies zoals de etiquette van PSV United het voorschrijft en na een laatste check van PSV-trainer Bart Heerkens – “Gaat alles goed?” – trainen de jongens alsof er niets is gebeurd weer verder.

Voetbal verbindt
PSV United is een motiverend pedagogisch programma gericht op talentontwikkeling van jongeren. Tijdens trainingen en wijkactiviteiten, verzorgd door trainers van PSV en jongerenwerkers van Dynamo Jeugdwerk, staan zaken als respect en normen en waarden centraal. De geselecteerde spelers van PSV United krijgen onder meer twee keer per week voetbaltraining in een sporthal in hun eigen wijk. Tijdens het project worden tevens onderwerpen als gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, respect, normen en waarden behandeld. Alles om de binding in de wijk te vergroten, maar ook om te leren respectvol met elkaar om te gaan. Mensfort is één van de wijken die vanaf het begin gecommitteerd is aan het project. Terwijl op het veldje de jongens van PSV United-team Mensfort Red hun laatste trainingsminuten besteden aan het afmaken van een partijvorm, stapt PSV United-trainer Bart Heerkens van het veld. Hij laat zijn jongste team even uitrazen, want voor hem zit de dag er nog lang niet op. Heerkens begeleidt niet alleen de jongere jongens van Team Red, maar ook het wat oudere Team Bronze. Bronze is al langer actief in de wijk en is dus ook al langer bekend met de voorwaarden van PSV United. Alle deelnemers moeten zich namelijk houden aan afspraken, opgesteld door PSV en deelnemers gezamenlijk en ondertekend in het Philips Stadion door deelnemers en spelers van PSV.

Afspraken
Wanneer een speler van PSV United een keertje niet kan, is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de ouders bellen om hen af te melden. Heerkens: “Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Als iemand niet kan, moet hij of zij zich afmelden. Zo weten wij dat er niets ernstigs is gebeurd. Het is bovendien iets dat je altijd doet. Als je niet naar school, je werk of de tandarts kan gaan, meld je je ook af.” Daarnaast staat in het contract dat deelnemers hun best doen de wijk een zo aangename plek voor iedereen te maken.

Blikjes
Tijdens de training in de nabijgelegen sporthal blijkt dat de deelnemers van Team Bronze de regels perfect onder de knie hebben. Na het omkleden gaat het tiental dat vandaag aanwezig is direct zitten en tijdens de oefeningen luisteren ze voorbeeldig. “Dat is weleens anders geweest”, zegt Heerkens, die van meet af aan betrokken is bij PSV United. “Vijf jaar geleden, bij de start van het project, was er een groep die absoluut niet met gezag kon omgaan. Als er vertegenwoordigers van de gemeente binnenkwamen, werd er gevraagd: ‘wat moet jij hier?’ en werd er zelfs met blikjes frisdrank gegooid. Uiteindelijk zijn al die deelnemers 180 graden gedraaid en op dit moment zelfs uithangborden voor de overige jongeren in de wijk. Precies wat de bedoeling van dit project is. We willen de samenhang in de wijk zo vergroten, zodat iedere bewoner trots kan zijn op Mensfort.” De jongere leden Darwin Godee (10) en Dwayne van Team Red dragen daar sinds dit seizoen ook hun steentje aan. Net na hun training, eerder die avond, vertellen ze in het jeugdhonk waar ook het logo van hun team hangt, hoe ze met PSV United in aanraking kwamen.

Talentontwikkeling
“De juffrouw op de basisschool vroeg of ik bij het team wilde”, aldus Dwayne. “Ik vind voetballen het leukst om te doen, ik denk dat de juf dat ook wist.” Waar het echter uiteindelijk om draait is dat kinderen zich door middel van voetbal en trainingen ook op persoonlijk vlak ontwikkelen. PSV United, dat naast Mensfort ook actief is in de Eindhovense wijken Tongelre en Bennekel en sinds 2015 ook een team in de gemeente Geldrop-Mierlo (wijk Braakhuizen) heeft, is namelijk gericht op talentontwikkeling van geselecteerde kinderen zoals Dwayne en Darwin. Daarbij draait het zeker niet alleen om kinderen die overlast in de wijk veroorzaken. Dat bewijst de situatie van Darwin wel. “Toen Darwin een halfjaar geleden binnenkwam, zei hij amper iets”, verduidelijkt Heerkens. “Hij had weinig zelfvertrouwen en daardoor waren zijn prestaties op school niet al te goed.” “Maar dat is nu heel anders”, vertelt Darwin opgewekt. “Mijn cijfers zijn veel beter.” De situatie van Dwayne is anders. “Hij is wat makkelijk te beïnvloeden”, aldus Heerkens. “Bij de voorlichtingen die we bij PSV United geven besteden we daar aandacht aan. Bijvoorbeeld door aan te geven hoe hij het beste met opmerkingen om kan gaan.” Dwayne: “Als we niet luisteren is Bart streng. Hij vertelt ons wat we beter moeten doen en ook hoe we met iedereen om moeten gaan.”

‘Onze wijk’
Naast de trainingen en voorlichtingen spelen de teams van PSV United regelmatig wedstrijden tegen leeftijdsgenoten en hebben zij wijkactiviteiten. Laatstgenoemde is het derde aspect dat bij het project centraal staat. Door de activiteiten in de wijk vermindert de jeugdoverlast drastisch en is er meer respect. “We hebben bijvoorbeeld een politiebureau van binnen gezien en daar is verteld respect voor elkaar te hebben”, zegt Dwayne. “En in onze wijk delen we soms flyers uit.” “Of we rapen propjes”, vult Darwin aan. “Zo zorgen we dat alles hier netjes blijft.”