Business | Partnership met de Efteling met drie jaar verlengd

Artikel
Business | Partnership met de Efteling met drie jaar verlengd

PSV en de Efteling verlengen de samenwerking met nog eens drie jaar. Op veel punten komen beide bedrijven met elkaar overeen. Daarom wordt er nauw samengewerkt en veel informatie uitgewisseld. Die kennisoverdracht gaat minimaal nog tot en met 2026 door.

Het in Kaatsheuvel gelegen attractiepark en PSV werken intensief samen op het gebied van klantbeleving, hospitality, entertainment en online strategie. “Wij zijn erg verheugd om de samenwerking met de Efteling te verlengen. We komen op veel punten met elkaar overeen. Daarom wordt er op verschillende bedrijfslagen kennis uitgewisseld. De waarde die we hiermee voor elkaar creëren is een mooi voorbeeld van een partnership”, vertelt Commercieel Directeur Frans Janssen. 

Wederzijdse inspiratie
Koen Sanders, Directeur product, markt & imago van de Wereld vol Wonderen, is net zo enthousiast: “Eén van de vijf visiepijlers van de Efteling is ‘Samenwerking’. Het partnership met PSV is een toonbeeld van hoe échte samenwerking eruitziet. Naast de transactionele afspraken weten we elkaar door de hele organisatie wederzijds te inspireren en zo beiden nóg beter te worden in onze dagelijkse activiteiten. Reden genoeg om de succesvolle samenwerking voort te zetten!”