2015-2016 ook financieel succesvol voor PSV

Artikel
2015-2016 ook financieel succesvol voor PSV

Naast een sportief fantastisch seizoen heeft PSV in het boekjaar 2015-2016 ook financieel een goed resultaat behaald. Uit het woensdag gepubliceerde financieel jaarverslag blijkt dat het resultaat na belasting is gestegen van € 3,0 miljoen naar € 4,3 miljoen positief.

Omzet stijgt tot één na hoogste ooit
Dankzij een zeer goed jaar in de UEFA Champions League (UCL), is PSV afgelopen seizoen in staat geweest  een positief resultaat vóór vergoedingssommen te realiseren van € 13 miljoen. De omzet is ten opzichte van vorig seizoen met € 31 miljoen gestegen naar € 95 miljoen, wat met name veroorzaakt wordt door hogere UEFA premies en door hogere recettes uit Europese wedstrijden. De kosten stegen ten opzichte van het vorige seizoen met € 7 miljoen, hoofdzakelijk door een versterkte spelersgroep en hogere premies als gevolg van het succes in de UCL.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Een overzicht van de omzet van PSV over boekjaar 2015-2016 Een overzicht van de omzet van PSV over boekjaar 2015-2016

PSV investeert in versterkte spelersgroep
Het resultaat vergoedingssommen is dit jaar € 3,6 miljoen negatief. Gecorrigeerd voor de bijzondere waardeverminderingen, zou ook dit resultaat positief zijn. Belangrijkste uitgaande transfers zijn Jeffrey Bruma en Georginio Wijnaldum. Bij beide transfers was een deel van de opbrengst bestemd voor derden en profiteert ook de Belastingdienst mee. De stijging van de afschrijving op vergoedingssommen wordt met name veroorzaakt door het aankopen van Andrés Guardado, Héctor Moreno, Davy Pröpper en Gastón Pereiro. Dit is meer dan gebruikelijk, maar deze aankopen hebben mede bijgedragen aan het sportief zeer succesvol verlopen seizoen.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Het kostenoverzicht over het afgelopen boekjaar Het kostenoverzicht over het afgelopen boekjaar

Vervroegde aflossing
Naast de bijzondere waardeverminderingen is ook een incidentele boekhoudkundige last van € 2,2 miljoen meegenomen als gevolg van de vervroegde algehele aflossing van een 2-tal leningen, wat onderdeel is van  de financiële herstructurering middels de oprichting van het PSV Partnerfonds. Het onderliggende resultaat gecorrigeerd voor deze “incidenten” is € 9 miljoen. 

Voor het seizoen 2016-2017, met wederom deelname aan de groepsfase UCL, verwacht PSV een positief resultaat.  

Tekst loopt verder onder afbeelding

In totaal boekt PSV een nettowinst van € 4,3 miljoen In totaal boekt PSV een nettowinst van € 4,3 miljoen

Zorg om belastingheffing 'excessieve vertrekvergoedingen'
Een grote bron van zorg voor de directie is en blijft de belastingheffing rondom het betaalde voetbal. Na de crisisheffing heeft dit seizoen de belastingheffing “excessieve vertrekvergoedingen” een behoorlijke impact op het resultaat. De wetgeving, bedoeld voor wanpresterende topmanagers die een premie krijgen bij vertrek, levert los van de onvoorspelbaarheid een zeer groot concurrentienadeel ten opzichte van buitenlandse clubs op. Het resultaat was zonder deze wetgeving bijna verdubbeld.

Klik om het PSV Jaarverslag 2015-2016 te downloaden