Onderzoek | Resultaten Hypercube zetten voor PSV sein op groen om verder te bouwen aan ambities én stadion

Onderzoek | Resultaten Hypercube zetten voor PSV sein op groen om verder te bouwen aan ambities én stadion
5 min
PSV1

Elke vijf jaar minimaal vier keer UEFA Champions League spelen. PSV weet wat het wil en vaart al decennia lang een ambitieuze koers. Hoe realistisch die ambities waren, werd nooit eerder gestaafd door zo een uitgebreid potentieonderzoek als Hypercube recent heeft uitgevoerd. Belangrijkste conclusie: de ambities van PSV zijn realistisch.

Onder de fans is de analyse vooral gaan leven als langverwacht antwoord op de vraag of het Philips Stadion in hartje Eindhoven nog op de juiste plek staat en zo ja, of uitbreiding met duizenden zitjes een reële optie is. Hypercube is daar helder over. Op basis van onder meer de herkomst van toeschouwers en de demografische ontwikkeling is bepaald dat de huidige locatie de optimale locatie is. Het toeschouwerspotentieel zal in het centrum van de stad met ongeveer vijf procent toenemen t/m 2030 en tien procent t/m 2040. 

Basis
"Wij zijn zielsgelukkig met de uitkomst over de beste locatie", zegt Marcel Brands, Algemeen Directeur van PSV, daarover. "Veel aanbevelingen gaan we meenemen. We weten nu wat er kan. Het is aan ons om te bepalen wat we waar willen maken", aldus Brands, die aangeeft dat aan de onderzoeksresultaten niet direct te grote conclusies verbonden moeten worden. 

Hypercube bekeek in een scenariostudie de club vanuit verschillende perspectieven, waaronder het technische beleid, de commerciële groei en de personeelsbegroting. Ook de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal, de ontwikkelingen op de UEFA coëfficiëntenlijst en de demografische ontwikkeling in de regio zijn betrokken in het onderzoek. De resultaten vormen een waarheidsgetrouwe basis voor interne besluitvorming en geven een concreet beeld van de groeipotentie van de club. 

Ranking
De grenzen van de mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het verzorgingsgebied. Door veranderingen door te voeren aan het stadion kan het sportief-financiële leefgebied worden vergroot. Voorwaarde hiervoor is dat er in het verzorgingsgebied voldoende groeipotentieel te behalen is, zodat de gemaakte kosten ook worden terugverdiend. PSV is als Nederlandse topclub sterk vertegenwoordigd in Eindhoven, maar de aantrekkingskracht reikt tot ver buiten de stad. Het toeschouwers-en sponsorpotentieel zijn belangrijke pijlers in de doorrekening van de scenario’s.

Eén van de andere beperkingen waarmee PSV mogelijk krijgt te maken is een terugval van Nederland op de UEFA coëfficiëntenlijst. Het verliezen van de zesde plek op de ranking en daarmee een grotere kans op het mislopen van de UEFA Champions League is een risico dat Hypercube benoemt. Een meerjarenbegroting uitgaande van UEFA Champions League in driekwart van de gevallen ziet zij als een verantwoord uitgangspunt. De onderzoekers sporen het Nederlands voetbal wel aan om in te zetten op een sterkere ‘topzes’.

Haalbaarheid
De locatie en de eventuele uitbreiding van het stadion zijn een middel dat helpt bij het verwezenlijken van de ambities van de club. Momenteel heeft PSV een wachtlijst van tienduizend gegadigden voor een seizoenkaart. Nu de potenties in kaart zijn gebracht, kan de volgende fase starten.  Met medewerking van externe adviseurs wordt een kostencalculatie gemaakt van een stadionuitbreiding met zo’n tienduizend plaatsen. Bovendien wordt de technische haalbaarheid in kaart gebracht.

Gemeente
Ook op de burelen van de gemeente Eindhoven zijn de bevindingen van Hypercube met enthousiasme ontvangen. “PSV en de gemeente Eindhoven zullen samen optrekken in de verkenningen, aangezien het Philips Stadion en omgeving een essentieel onderdeel zijn van de stads- en gebiedsontwikkeling”, reageert wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport, gebiedsontwikkeling Spoorzone Eindhoven). “Wij zijn blij dat het onderzoek uitwijst dat dit de beste plek is voor het stadion en dat de PSV-directie dat ook omarmt. Dit ondersteunen wij. PSV en het Philips Stadion: ze horen bij Eindhoven en midden in onze stad. Het geeft Eindhoven en de Brainportregio sfeer en smoel.”

“Het Philips Stadion ligt bovendien midden in de spoorzone, een gebied waar de komende jaren veel torens gaan verschijnen, voorzieningen komen en veel meer mensen komen wonen”, vervolgt Steenbakkers. De locatie draagt in grote mate bij aan de levendigheid van het hele centrum. Daarnaast heeft de PSV-laan, langs het spoor, een grote potentie als corridor tussen het centrum en Strijp S en T.

Stappen
"Er zijn grenzen", haakt Brands in op de onderzoeksresultaten. "Maar die willen we graag verleggen, bijvoorbeeld door te overperformen. Je kunt de markt echter niet structureel verslaan, maar je kunt 'm wel vergroten door het stadion uit te breiden. De Brainportregio is top, maar qua verzorgingsgebied echter geen Londen of Parijs", stelt hij vast. "Vooruitkijken is belangrijk. Welk ambitieniveau moet PSV hebben? Waar staan we in dit landschap? Wij willen ambitie uitstralen en onze RVC daagt ons daar in uit. We delen dezelfde visie. Daarmee zeg ik niet dat we morgen het stadion gaan uitbreiden naar 45 duizend plaatsen. Daarvoor zijn nog vele stappen te maken."

Met Brainport heeft PSV een unieke en betrouwbare partner aan boord om die stappen te zetten. De ontwikkeling van PSV en Brainport lopen parallel. Beide zijn diepgeworteld in de regio, staan voor innovatie en creativiteit, en beide hebben als doelstelling om internationaal furore te maken de komende jaren. "Brainport is daarom een geschikte en duurzame partner om de komende jaren verder mee uit te breiden", besluit onderzoeksbureau Hypercube.