3-1
Nov. 27, 2:30 p.m.
PSV logo
Feyenoord logo

PREVIOUSLY PLAYED DUELS

PSV - Feyenoord