0-2
Nov. 17, 7:30 p.m.
Feyenoord logo
PSV logo

PREVIOUSLY PLAYED DUELS

Feyenoord - PSV