4-3
Sept. 17, 2:30 p.m.
PSV O18 logo
Feyenoord O18 logo