Rabobank | Betrokken bij mens en maatschappij

Rabobank Eindhoven-Veldhoven is een ondernemende en innovatieve bank, die meer dan andere financiële instellingen betrokken is bij mens en maatschappij. Onze missie is om onze klanten en hun leef- en werkomgeving sterker te maken. Daarbij past het als geen ander bij PSV. Rabobank Eindhoven-Veldhoven is er in de eerste plaats om bij te dragen aan de ambities van haar klanten. Dat kunnen ze alleen doen als ze ook oog hebben voor de omgeving van die klanten.

Samen bouwen aan een welvarend en duurzaam verenigingsleven
De Rabobank is al decennialang verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. Ze geloven in die kracht, want verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. Het verenigingsleven zorgt voor meer sociale cohesie en een meer tolerante samenleving.

Samen
Rabobank Eindhoven-Veldhoven is een partnership met PSV aangegaan waarbij samenwerking met andere strategische partners, innovatie en talentontwikkeling van groot belang zijn. Hierbij richten ze zich voornamelijk op (sociale) jeugdprojecten en talentontwikkeling.

PSV Foundation
Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de PSV Foundation: de PSV Jongerenteams en Rabobank Eindhoven-Veldhoven hebben voorlichting op scholen gegeven met als doel het versterken van de financiële zelfredzaamheid van jongeren. “De Rabobank staat midden in de samenleving. Wij voelen ons betrokken en dragen net als PSV graag bij aan de ontwikkeling van deze samenleving.”

Website: www.rabobank.nl/eindhoven-veldhoven