Algemene vragen

Actuele data staan op de bestelpagina vermeld per programma. Wel kun je ervan uitgaan dat er elke herfst- en meivakantie dagclinics zijn. En elke zomervakantie bieden we een driedaags programma aan. De uitgebreidere programma’s zoals de 10-weekse trainingsmodule start medio januari, april en september.

Elk programma kent een eigen indeling. Zo is het dagprogramma van de dagclinic opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen, voetbaltechnisch, speltechnisch en wedstrijdvormen (toernooi). Het dagprogramma duurt van ongeveer 8.45 tot 16.00 uur en ziet er globaal als volgt uit:

Ontvangst en welkomstwoord;

Omkleden en Warming-up;

2 rondes met trainingsonderdelen;

Korte pauze;

2 rondes met trainingsonderdelen;

Lunch;

Kijkje achter de schermen van De Herdgang;

3 rondes van wedstrijdvormen;

Korte pauze;

Toernooi;

Het uitgebreidere programma de 10-weekse trainingsmodule ziet er anders uit en heeft verschillende tijdschema’s:

De training voor de groep 7-8 jaar start om 9.30 uur;

De training voor de groep 9-10 jaar start om 9.30 uur;

De training voor de groep 11-12 jaar start om 11.30 uur;

De training voor de groep 13-14 jaar start om 11.30 uur.

De training duurt 1,5 uur, uiterlijk een kwartier voor aanvang van de training wordt je verwacht op De Herdgang om je om te kleden. Na de training kun je uiteraard douchen en omkleden. De laatste training van het 10-weekse programma kent een afwijkend programma, in verband met de afsluiting. Hierover worden deelnemers per e-mail geïnformeerd.

Productspecifieke vragen

PSV wil graag trainen in kleine groepen waarbij spelers specifieke aandacht krijgen. Dit kan zijn per linie of individueel gericht. De achterliggende gedachte is dat spelers op deze wijze beter begeleid worden en het rendement zal toenemen. PSV-trainers proberen jeugdspelers altijd positief stimulerend te coachen.

Vanaf het moment dat spelers bij PSV binnen komen ligt de aandacht vooral op tweebenigheid en functionele techniek. Dit wil simpelweg zeggen; een bal zo aan kunnen nemen dat je de volgende actie voort kunt zetten. Denk hierbij aan technieken als passen/trappen, dribbelen/drijven, aanname/passeren.

Trainers zijn in de jongste leeftijdscategorie dan ook vooral bezig met het coachen op tweebenigheid. Tactiek gebruik je nauwelijks in deze leeftijdscategorie. Spelers moeten vrij gelaten worden in hun keuzes op het veld. Later in de opleiding worden spelers meer positioneel opgeleid en vooral gericht op teamtactiek. Trainers coachen dan op teamafspraken binnen de speelwijze van PSV.

De PSV Soccer School stelt kinderen in staat om één of meerdere dagen te kunnen trainen als PSV’er. Daarbij kunnen kinderen kennismaken met de specifieke visie, trainingsmethodieken, coaching en begeleiding van de PSV Jeugdopleiding. Het hebben van voetbalplezier staat voorop bij de PSV Soccer School, daarbij proberen de trainers uiteraard bij te dragen aan de voetbalontwikkeling van de deelnemers.
Deze module wordt op aanvraag georganiseerd

Vragen?

Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden,

neem dan contact met ons op of kijk bij de Veelgestelde vragen.