Frits Philips

Historie © Pics United

‘Meneer Frits’ loopt als een rode draad door de geschiedenis van PSV. Als vijfjarige verricht Frits Philips (van 16 april 1905) in 1911 de aftrap bij de eerste wedstrijd van het Philips Elftal, de voorloper van het huidige PSV. Hij was de zoon van medeoprichter dr. Anton Philips en overleed in 2005 op 100-jarige leeftijd.

Tot die tijd maakte hij de rijke historie van dichtbij mee. Hij was op 31 augustus 1913 aanwezig bij de officiële oprichting en was zijn hele leven lang actief betrokken bij de club als supporter. Onder zijn medesupporters, clubmensen, bestuurders en ook in de pers gold hij als een oer-supporter, een monument van PSV.

Legendarisch
Meneer Frits is in menig opzicht legendarisch; hij was de laatste Philips in de top van het bedrijf. Al op zijn 25e, na het behalen van het diploma werktuigbouwkundig ingenieur, gaf vader Anton hem als bedrijfsleider volop bestuursverantwoordelijkheid. Eerst als assistent bedrijfsleider, later als bedrijfsleider. In de Tweede Wereldoorlog kreeg hij door omstandigheden als nauwelijks 35-jarige de leiding over de Philips fabrieken in bezet gebied. Zijn vader en de hele staf hadden hun toevlucht gezocht tot Engeland. Frits wilde zijn personeel niet in de steek laten. De bezetters bedreigden hem meerdere malen met de dood, omdat hij te weinig wilde meewerken. Hij belandde zelfs in het gevang, kwam vrij, maar moest al snel onderduiken tot aan de bevrijding van Eindhoven in september 1944. Vanaf 1961 hij tot zijn pensionering in 1971 was Frits het gezicht van de multinational. Daarna was hij tot 1977 president-commissaris.

Betrokkenheid
Door zijn betrokkenheid bij de stad Eindhoven en zijn gemakkelijke omgang met mensen uit alle lagen van de bevolking groeide hij uit tot een icoon van de stad, waarvan hij Ereburger werd. Op 16 april 2005 vierde heel Eindhoven zijn honderdste verjaardag. Daaruit bleek eens te meer hoe populair hij was onder de PSV-supporters, stadsbewoners en (oud) Philipsmensen.

Overlijden
Frits Philips beleefde als supporter achttien landstitels van PSV. Zijn laatste was in 2005, in de zomer voor zijn overlijden. Na de uitreiking van de kampioensschaal liep aanvoerder Mark van Bommel de tribune op om de schaal met het clubicoon te tonen aan het publiek. Een memorabel moment in de geschiedenis van de club en Meneer Frits. Later dat jaar, op 5 december, overleed hij op zijn landgoed De Wielewaal. In 2007 werd op de Markt in Eindhoven een prachtig standbeeld onthuld van Meneer Frits.