PSV N.V. Privacy Policy | Cookies

Laatste update: 15-05-2018

1. Algemeen

 1. Deze privacy policy (hierna: “Policy”) wordt gebruikt door (i) PSV N.V., een naamloze vennootschap met een gewone structuur naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17104199, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven, (ii) PSV Stadionexploitatie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17126009, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven, (iii) Eindhovense Voetbalvereniging Philips’ Sport Vereniging, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 40235615, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven , (iv) Stichting PSV Foundation, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67779727, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende aan de (5616 NH) Frederiklaan 10A, Eindhoven (hierna gezamenlijk: “PSV” of “wij”)). In deze Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens. PSV kan worden bereikt door te e-mailen naar database@psv.nl of contact op te nemen met PSV Fan Marketing op telefoonnummer +31 (0)40 2505 505.
 2. Deze Policy is van toepassing op de verwerkingen van data die je identificeert of kan worden gebruikt om je te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door PSV, zoals maar niet beperkt tot gebruik van de website psv.nl, de inlogfunctionaliteit voor psvfanstore.nl en psvsoccerschool.nl, https://tickets.psv.nl/nl/account/login, https://psv.pictures, de PSV App, de PSV Business App en de PSV betaalkaart zoals aangeboden door PSV (hierna: de “Applicaties”) en een account dat je registreert voor het gebruik van de Applicaties van PSV, toegankelijk via onder meer www.psvfanstore.nl/customer/account/login/ en https://www.psvsoccerschool.nl/ bestellen/?action=account (hierna: het “Account”).
 3. De Applicaties worden door PSV aan haar klanten (hierna: “Klant”) aangeboden. Dit betekent dat Klant ten aanzien van de gegevensverwerkingen in de Applicaties, met uitsluiting van PSV, ‘betrokkene’ is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals verwerkt door middel van de Applicaties. Deze Policy is slechts bedoeld om je te informeren over de verwerking van je Persoonsgegevens door PSV.
 4. PSV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG als wij je gegevens uit je Account verwerken om diensten te kunnen leveren of als je contactgegevens verstrekt.
 5. PSV is gerechtigd deze Policy op ieder moment te wijzigen. Indien de Policy is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan je kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van PSV.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

 1. PSV is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Daarom is PSV de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
 2. Via de website, bij het sturen of ontvangen van een (e-mail)bericht aan of van PSV, bij het sluiten van een overeenkomst met PSV, bij het invullen van een (web)formulier, als je meedoet aan een social media actie (al dan niet via Facebook), bij het gebruik van de Applicaties en eventueel gebruik van je Account verwerken wij persoonsgegevens door hier, bij het opzetten van een Account, om te vragen. Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens:
 3. PSV bewaart je Persoonsgegevens zolang als nodig is om producten en diensten te leveren en om je gebruik van de Applicaties te faciliteren.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens
Op verzoek:

 • Voor- en achternaam*;
 • E-mailadres*;
 • Telefoonnummer*;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Identificatie:
 • Betaalgegevens;
 • Gebruikersnaam; en
 • Overige gegevens die door jou worden verstrekt.

De informatie gemarkeerd met een * is verplicht voor het gebruik van de Applicaties

Automatisch:

 • Je locatie;
 • IP adres;
 • De bezochte pagina’s;
 • Het type browser dat je gebruikt;
 • De datum en de duur van het bezoek; en
 • Je aankoophistorie en lidmaatschappen bij PSV.

3. Doel en grondslag verzameling Persoonsgegevens

 1. De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant en/of de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden. De betrokkene heeft het recht de toestemming te alle tijde in te trekken. PSV verzamelt je Persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het identificeren van de Klant en/of andere betrokkenen;
 • Uitvoering van overeenkomsten gesloten met de Klant, bijvoorbeeld voor de levering van producten of diensten;
 • Het verstrekken van de door Klant verzochte informatie;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en productaanbod;
 • Communicatie, bijvoorbeeld het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Marketing, bijvoorbeeld het sturen van de verschillende type dienstverlening zoals; een aanbieding van producten, diensten, evenementen door PSV, de partners van PSV of andere partijen waarmee PSV samenwerkt;
 • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals het aanpassen van de websites, Applicaties of campagnes aan de interesses van de Klant;
 • Analytische doeleinden; en
 • Andere doeleinden mits dit vooraf met Klant of ander betrokkene is overeengekomen.

4. Elektronische contactgegevens

 1. Mocht je elektronische contactgegevens, zoals maar niet beperkt tot een e-mailadres, aan PSV hebben verstrekt, dan kan dit gegeven worden gebruikt om een goed gebruik van de Applicaties mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de Applicaties geef je aan dat je akkoord gaat met het ontvangen van e-mails van PSV over de Applicaties en de verwerking hiervan.

5. Ontvangers van Persoonsgegevens

 1. De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de Applicaties zijn inzichtelijk voor:
 • Online partners: De partij die aan PSV serverruimte beschikbaar stelt om de Applicaties op uit te voeren.
 • Eredivisie C.V. en Eredivisie Media & Marketing C.V.: en/of de officiële sponsoren en partners van de Eredivisie, mits je daartoe expliciet toestemming voor hebt gegeven, waarbij je deze toestemming te allen tijde kan intrekken.
 • Sponsoren, Suppliers en Partners: gelieerd aan PSV, mits je daartoe expliciet toestemming voor hebt gegeven, waarbij je deze toestemming te allen tijde kan intrekken.
 • PSV draagt er zorg voor dat Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte worden verwerkt en opgeslagen.

De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de Applicaties zijn uitsluitend voor je als betrokkene inzichtelijk.

6. Beveiliging

 1. PSV hecht groot belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Daarom neemt PSV technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen. Om de Persoonsgegevens te beveiligen, worden de volgende maatregelen door PSV geïmplementeerd:
 • Encryptie van Persoonsgegevens bij verzending en transport;
 • Beveiliging van servers en opslagruimte voor Persoonsgegevens met wachtwoorden;
 • SSL (Secure Sockets Layer) certificering van de websites en Applicaties zodat er sprake is van een betere beveiliging van gegevens tussen de server en een internet browser. Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens live gecodeerd bewaard worden.

7. Je rechten

 1. De AVG geeft je bepaalde rechten ten aanzien van je Persoonsgegevens. PSV is de entiteit (ten aanzien van verwerkingen) die deze rechten voor je kan effectueren. Op basis van de geldende wet- en regelgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens en daarnaast heb je de volgende rechten:
 • Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt.
 • Toegang: Je hebt het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of je Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn.
 • Wijziging, verwijdering, blokkering, verwijdering: Onder omstandigheden heb je het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen of af te laten schermen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
 • Kennisgeving: Je hebt het recht om een mededeling te ontvangen van de partijen die je Persoonsgegevens hebben ontvangen indien je Persoonsgegevens naar aanleiding van je verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een verwerkingsverantwoordelijke.

Indien je verzoekt je Persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren, dan kan het zijn dat je de Applicaties niet meer kunt gebruiken.

8. Minderjarig

 1. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van je ouders dan wel je wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze Policy.

9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze Policy.
 2. Ieder geschil in verband met deze Policy of het gebruik van de Applicaties zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

10. Vragen

 1. Mocht je vragen hebben over je privacy, dan kun je contact opnemen met PSV Fan Marketing via database@psv.nl of via telefoonnummer +31 (0)40 2505 505.

11. Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer.

Wat doen cookies?

Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze je bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren - zoals de taalinstelling - te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die je bezoekt registreren en zo een inschatting maken van jouw interesses. Met die informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor jou interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.

Welke cookies gebruikt PSV.nl?

Cookies in-/uitschakelen Als je niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kun je het opslaan daarvan tegengaan. Als je meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dien je de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen.

Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?

Dankzij reclame kun je de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden de advertenties beter afgestemd op jouw interesses. Zet je de cookies uit, dan ontvang je nog steeds reclame, alleen is deze dan niet meer afgestemd op jouw surfgedrag. Als je de cookies die je voorkeuren onthouden uitschakelt, moet je je instellingen, zoals je wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen.

 • Instellingen worden niet meer onthouden
 • inloggegevens worden niet meer opgeslagen, zodat je ze elke keer opnieuw moet invoeren
 • Je kunt niet meer direct informatie delen via social media
 • Je zult gewoon advertenties blijven zien, maar deze zijn niet meer op je interesses afgestemd

Kom je er niet uit? Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder.

Chrome Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klik je onderstaande link: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Internet Explorer Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klik je hier: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klik je op deze link: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen?s=cookies&r=2&as=s

Safari En voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klik je op onderstaande link: http://support.apple.com/kb/PH5042