Het seizoen 2017-2018 is als het gaat om Wedstrijdorganisatie & Veiligheid goed verlopen. Supporters van PSV en de bezoekende clubs zijn ontvangen in een sfeervolle en veilige ambiance waarbij steeds weer is getracht maatwerk te leveren voor de gasten van het Philips Stadion.

Het totaal aantal toeschouwers in de twintig thuisduels van het seizoen 2017-2018 bedroeg circa 640.000. Dit betekent een vermindering ten opzichte van het seizoen 2016-2017 waarin 22 thuiswedstrijden circa 725.000 toeschouwers trokken. Een vroegtijdige uitschakeling in de UEFA Europa League is de voornaamste oorzaak van de daling. De thuiswedstrijden zijn mede begeleid door in totaal circa 8.000 inzetten van vrijwilligers, merendeel stewards, en ook door EHBO’ers en brandwachten.

Gedurende het gehele seizoen bezochten in totaal 14.000 PSV-fans de uitwedstrijden van hun club, dit betekende in bijna alle gevallen een uitverkocht uitvak.

De afdeling houdt zich uiteraard bezig met de uitvoering van UEFA- en KNVB-reglementen, echter ook aandacht voor informatieverstrekking aan-, en klankborden met supporters. Met ingang van het afgelopen seizoen werd een nieuw toegangscontrolesysteem in gebruik genomen, welke na aanloopproblemen en de toevoeging van flexibel in te zetten toegangspoorten, de wachtrijen voor het grootste deel hebben opgelost.

Het Philips Stadion en de PSV-organisatie hebben een goede naam in Nederland en Europa en worden regelmatig om advies gevraagd door clubs en voetbalbonden aangaande (innovatieve) voorzieningen en inzichten. Ook wordt nog immer (ook door externe partijen) een beroep gedaan op de operationele organisatie (facilitair, veiligheid en servicegerichtheid) van PSV c.q. het Philips Stadion.

Tenslotte zal met de actualiteit van nu de focus gericht moeten blijven op de veiligheid van het Philips Stadion en de directe omgeving. Samen met de lokale ketenpartners zullen daarin dan ook nadere afspraken gemaakt moeten worden om dit verder in concrete maatregelen uit te werken. Leidraad blijft dat voetbal toegankelijk en gastvrij moet blijven.