samenwerking Gemeente Eindhoven en PSV Foundation geactualiseerd

Artikel
samenwerking Gemeente Eindhoven en PSV Foundation geactualiseerd

Directielid Peter Fossen en sportwethouder Stijn Steenbakkers hebben hun handtekening gezet om de samenwerking tussen PSV en Gemeente Eindhoven te herbevestigen. De samenwerking, die al bijna tien jaar loopt, wordt met deze overeenkomst gecontinueerd. Het was nodig om de afspraken opnieuw met elkaar vast te leggen, omdat PSV sinds 2017 de sociaal maatschappelijke activiteiten heeft ondergebracht bij Stichting PSV Foundation.

Maatschappelijke activiteiten
PSV Foundation fungeert al als eerste aanspreekpunt met betrekking tot alle maatschappelijke activiteiten van PSV. Met deze nieuwe overeenkomst is dat geformaliseerd. Daarbij was er van beide kanten behoefte om de samenwerking zo te omschrijven, zodat het recht doet aan de dagelijkse werkwijze.  

In het verlengde van de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst ontvangt PSV Foundation subsidie van de gemeente (vanuit de landelijke regeling Brede Regeling Combinatiefuncties). Hierdoor wordt de maatschappelijke bijdrage vanuit PSV Foundation vergroot.

Actieve programma’s
De subsidie wordt ingezet om programma’s uit te voeren en buurtsportcoaches in te zetten voor activiteiten van specifieke doelgroepen. Een aantal (sport)programma’s die PSV Foundation het afgelopen jaar mogelijk maakte vanuit deze subsidie en samenwerkingsafspraken zijn:

-       PSV Amputatievoetbal traint wekelijks met een team van 22 mensen met een fysieke beperking
-       Er zijn 7 PSV United-teams in 4 wijken actief voor 65 kinderen
-       Twee groepen van PSV Old Stars (walking football) van totaal 36 senioren komen wekelijks samen om te trainen
-       In de zomervakantie 2020 hebben 280 kinderen deelgenomen aan de PSV Summer Days op PSV Foundation Academy Tongelre.

De samenwerking is vandaag de dag nog steeds gewenst op basis van de gezamenlijke visie met betrekking tot sport en bewegen. Het aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst heeft geen consequenties voor lopende financiële overeenkomsten en programma’s.