PSV en Feyenoord komen op voor de Hartstichting

Artikel
PSV en Feyenoord komen op voor de Hartstichting

Zowel PSV als Feyenoord vraagt zondag voorafgaand aan de wedstrijd op een bijzondere manier aandacht voor de Hartstichting. Alle spelers dragen bij opkomst op het veld een AED (Automatische Externe Defibrillator). De spelers, clubs en Philips willen daarmee de aandacht vestigen op het belang van meer geregistreerde en openbaar toegankelijke AED’s.

Philips, sponsor van PSV en samenwerkingspartner van de Hartstichting, gaat zich structureel inzetten om meer AED’s aangemeld te krijgen bij het landelijk oproepsysteem voor reanimatie. Achterliggend doel is om van Nederland een 6-minutenzone te maken, zodat mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis in heel Nederland binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd. Nadat recent een andere belangrijke basis werd gelegd wordt met deze campagne een volgende belangrijke stap gezet in het ‘hartveilig’ maken van Nederland.

Goed functionerende 6-minutenzone
Als eerste stap zal Feyenoord, samen met hun sponsor en de Hartstichting, helpen door bestaande AED’s te spotten die aangeschaft, maar nog niet aangemeld zijn. Op dit moment zijn er rond de 100.000 AED’s in Nederland, waarvan slechts 12.000 geregistreerd zijn bij het oproepsysteem. Voor een goed functionerende 6-minutenzone – waar AED’s snel vindbaar zijn voor burgerhulpverleners - zijn minimaal 30.000 geregistreerde AED’s in het reanimatie-oproepsysteem nodig. In combinatie met de beschikbaarheid van 170.000 burgerhulpverleners kunnen er dan jaarlijks zo’n 2.500 extra levens worden gered.

Spelers kiezen AED locatie
De aandacht die spelers van PSV en Feyenoord op 25 februari vragen voor de Hartstichting krijgt nóg een mooie spin-off. Een aantal spelers van beide clubs, kiest later dit jaar een locatie in Nederland waar zij een zogenaamde BuurtAED installeren. Op deze manier vestigen zij de aandacht op het belang van openbaar toegankelijke AED’s in de buurt én maken zij een voor hen bekende woonwijk hartveiliger. De actie maakt onderdeel uit van de lancering van een online crowdfunding-platform van Philips in samenwerking met de Hartstichting. Hiermee kunnen buurtgenoten samen een crowdfunding opzetten om een BuurtAED aan te schaffen en hun buurt hartveilig te maken.

Bekijk ook