Peter Swinkels nieuwe voorzitter RvC, vertrek van Frits Schuitema

Artikel
Peter Swinkels nieuwe voorzitter RvC, vertrek van Frits Schuitema

Frits Schuitema treedt af als voorzitter van de RvC van PSV en wordt opgevolgd door Peter Swinkels. Ook wordt de raad uitgebreid met twee leden, de heren Henk Kivits (algemeen directeur Stage Entertainment) en Hans van Breukelen namens de Vereniging PSV. De heer Arthur van der Poel zal in de nu zeskoppige RvC van PSV ook nog een termijn aanblijven.

Frits Schuitema treedt af als voorzitter van de RvC van PSV en wordt opgevolgd door Peter Swinkels. Ook wordt de raad uitgebreid met twee leden, de heren Henk Kivits (algemeen directeur Stage Entertainment) en Hans van Breukelen namens de Vereniging PSV. De heer Arthur van der Poel zal in de nu zeskoppige RvC van PSV ook nog een termijn aanblijven.

Peter Swinkels, de nieuwe voorzitter van de RvC van PSV. Peter Swinkels, de nieuwe voorzitter van de RvC van PSV.

Peter Swinkels per 1 juli opvolger van Frits Schuitema

PSV gaat seizoen 2010-2011 in met een nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen. Met de voltooiing van deze laatste stap in een reeks van - onder zijn leiding in gang gezette organisatorische aanpassingen en invulling van topposities - acht president-commissaris Frits Schuitema het moment gekomen om na vele actieve jaren bij PSV terug te treden als bestuurder. Schuitema, lid van de RvC sinds de oprichting van PSV N.V. in 1999 en president-commissaris sinds 2007-2008, heeft de commissarissen en de bestuurders van de Stichting PSV Voetbal in kennis gesteld van zijn voornemen zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. Hij treedt af als voorzitter en lid van de RvC per 1 juli aanstaande. Schuitema wordt als president-commissaris opgevolgd door Peter Swinkels, lid van de RvC sinds 2006. Swinkels is de voormalige bestuursvoorzitter van bierbrouwer Bavaria en bekleedt momenteel diverse bestuurlijke functies, onder meer die van voorzitter van de BZW, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging.

Net als Jan Reker vertrekt ook Frits Schuitema per 1 juli bij PSV. Net als Jan Reker vertrekt ook Frits Schuitema per 1 juli bij PSV.

PSV is Schuitema bijzonder erkentelijk voor zijn bestuurlijke inzet

Als bestuurslid van de Vereniging PSV (als vice-voorzitter van 1990 tot 2005 en als voorzitter van 2005 tot op heden) is Frits Schuitema al twee decennia lang zeer nauw betrokken bij PSV. In het seizoen 2006-2007 was hij actief als waarnemend algemeen directeur van PSV. In deze functie en later als president-commissaris zette hij zijn bestuurlijke ervaring en voetbalkennis in ten behoeve van het succes van PSV op sportief en zakelijk terrein. PSV is Frits Schuitema bijzonder erkentelijk voor zowel zijn enorme inzet als zijn brede deskundigheid. Schuitema treedt ook af als voorzitter van de Vereniging PSV, die bij een volgende algemene vergadering een nieuwe eerste man zullen gaan benoemen.

Hans van Breukelen is één van de twee nieuwe gezichten in de RvC. Hans van Breukelen is één van de twee nieuwe gezichten in de RvC.

Herbenoeming Arthur van der Poel, Hans van Breukelen RvC-lid

Arthur van der Poel, lid van de RvC sinds 1999, wiens termijn net als die van Frits Schuitema afloopt per 1 juli, heeft zich op verzoek van de RvC en de Stichting PSV Voetbal, gelet op de continuïteit binnen de RvC en zijn relatie met Philips als voormalig lid van de Raad van Bestuur van het concern, herkiesbaar gesteld. Zijn herbenoeming gaat in per 1 juli aanstaande. Verder heeft de Vereniging PSV gebruik gemaakt van haar recht om een commissaris te mogen voorstellen, door Hans van Breukelen voor te dragen als lid van de RvC. Van Breukelen was tien seizoenen doelman van PSV en speelde 73 interlands. Hij behaalde met PSV zes titels, drie KNVB bekers en in 1988 de Europa Cup I. In datzelfde jaar werd hij met het Nederlands elftal Europees kampioen. Bestuurlijke ervaring deed Van Breukelen eerder op als directeur technische zaken van FC Utrecht. Hij is thans werkzaam als zelfstandig ondernemer en treedt vaak op als spreker over de relatie tussen sport en bedrijfsleven.

Toetreding Henk Kivits tot Raad van Commissarissen PSV

Met het oog op de toekomst hebben de RvC en het bestuur van de Stichting besloten tot uitbreiding van de RvC tot zes personen. Daartoe is de heer Henk Kivits gevraagd toe te treden tot de RvC. Dr. Ir. Kivits was in het verleden onder meer directeur van de tv-zender Sport 7 en directeur van Holland Casino. Hij is sinds augustus 2007 als opvolger van Joop van den Ende algemeen directeur van Stage Entertainment. De benoemingen van Van Breukelen en Kivits gaan eveneens in per 1 juli 2010. Met de bovengenoemde wijzigingen en de eerder aangekondigde benoemingen van Tiny Sanders als algemeen directeur, Marcel Brands als technisch manager en de bestuurders van de Stichting PSV Voetbal (Eef Brouwers als voorzitter en Louis Deterink en Jacques Ruts als lid) heeft PSV invulling gegeven aan de nieuw beoogde structuur.

Bekijk ook