In gesprek met Hoofd Jeugdopleiding Pascal Jansen

Artikel
In gesprek met Hoofd Jeugdopleiding Pascal Jansen

Pascal Jansen is sinds dit seizoen Hoofd Jeugdopleiding van PSV. Leden van de oudercommissie Jan Oostenbrink (namens O19), Desiree Krekels (O17) en Lut van Rompaey (O17) kregen de gelegenheid om Pascal te interviewen over zijn plannen met PSV.

Lut: Welke accenten zou jij in de opleiding willen leggen na het vertrek van Art Langeler?
“Ik heb me gecommitteerd aan de visie en filosofie van PSV. Het zou heel raar zijn als ik, heel zwartwit een hele andere koers zou nastreven. Natuurlijk doe ik dingen anders. Ik ben een ander type leider, dat moet je vooral zoeken op gebied van inhoud, structuur aanbrengen, lijnen iets strakker aantrekken en meer focus op de inhoud verleggen. Het klimaat daar omheen is goed gevormd. Het is nu tijd voor verdieping richting de inhoud.”

Lut: Een van Langelers doelen was spoedig starten met de nieuwbouw. Hoe is die status?
“Dat is geen doel van Art persoonlijk geweest. De nieuwbouw gaat er komen, daar is onlangs met Toon Gerbrands nog over gesproken. Het is goed om te weten dat het feit dat we Europees zijn uitgeschakeld, geen gevolgen heeft op het doorontwikkelen van de plannen voor de opleiding en het nastreven van de visie die in 2013 is ingezet. De nieuwbouw gaat er komen maar een datum kan ik niet noemen.”

Jan: Hoe zorgt de jeugdopleiding ervoor dat PSV zowel nationaal als internationaal presteert?
“We zijn van mening dat Europese ervaringen enorm waardevol zijn. Als PSV 1 moet je ieder jaar Europees voetbal spelen. Als je dat als uitgangspunt neemt, kan het niet anders dat je in je opleidingsplan Europese ervaringen gaat aanbieden. Ik heb zelf de laatste twee jaren met Jong PSV de Premier League International Cup mogen ervaren, dat is fantastisch en vergelijkbaar met Europa League. PSV O19 speelde in de Youth League, een topervaring voor jonge spelers. Bij de lagere teams beperkt het zich tot internationale toernooien. Ik hoop de internationale ervaringen te kunnen intensiveren.”

Lut: Twee pijnpunten die jaarlijks terugkomen zijn school en fysiobegeleiding. Hoe ziet u dat?
“Laat duidelijk zijn dat we wel lering trekken uit wat ouders en school ons aanreiken. De combinatie PSV en school is nooit optimaal gewest. De afgelopen vier jaar hebben we geprobeerd verbeteringen aan te brengen, maar het is nog lang niet goed genoeg. Ik ervaar bij de middenbouw bijvoorbeeld, dat kinderen het niet altijd even makkelijk vinden om hun aandacht bij school te houden wanneer ze liever lekker willen voetballen. Ik wil uitstralen aan spelers dat school en PSV heel nauwgezet samen optrekken. Daardoor hopen we ander gedrag te zien bij kinderen. We willen bijvoorbeeld een profdag invoeren, waarop spelers twee keer per dag trainen en een aantal uurtjes aan school werken. PSV O19 en Jong PSV kennen dat al, jongere spelers nog niet. We zijn heel nieuwsgiering hoe ze dat gaan oppakken. Jongens die het op school te bont hebben gemaakt, mogen overigens maar één keer per dag trainen en volgen de rest van de uren op school.”

Jan: Iets anders, ouders hebben een bepaalde angst dat hun kind wordt afgerekend op iets dat ouders zeggen.
“Weet je hoe je die angst moet weg halen? Door het gewoon wél aan te geven. Ik kan hier aangeven dat we laagdrempelig zijn, maar dat werkt niet. Wees proactief. In het voetbal is ergens een soort zweem of mythe ontstaan dat je niet naar de trainer mag stappen of iets mag komen vragen. Als ik een zoon heb die heel introvert is, kan ik hem thuis stimuleren om naar de trainer stappen of het te melden. Maar als het punt wordt bereikt, dat ik denk dat het niet goed gaat. Dan zou ik als ouder niet blijven wachten. Dan zou ik de telefoon pakken en een afspraak maken. Die drempel mag er voor een ouder niet zijn.”

Lut: Er is vorig jaar met de oudercommissie ook gesproken over de vertrouwenspersoon. Is die inmiddels bekend?
“Dat wordt Sander Roege en dat gaan we binnenkort ook naar buiten uit communiceren.”

Lut: Wordt dat ook duidelijk naar de jongens gecommuniceerd? 
“Uiteraard.”

Lut: Ik kreeg vanuit ouders een vraag over techniektrainingen. Welk belang hecht je hier aan?
“Vroeger had je binnen PSV echt een techniektrainer, apart van de groep. Daar geloven wij niet in. Vroeger deden de jongens nog weleens scharen om een pionnetje heen, maar dat beeld is wat ons betreft passé. We zoeken altijd direct naar weerstandsvormen. Dat betekent dat je direct een link krijgt met wat in de wedstrijden wordt gevraagd. Train je daar de techniek mee? Ja. Leggen we nadruk op de kwaliteit van de passing en hoe je de bal moet raken? Absoluut. Trainen we links en rechts? Sterker nog, bij het FUNdament is het een eis als jongens bij O13 aansluiten dat ze vrijwel volledig tweebenig zijn. We besteden dus weldegelijk veel aandacht aan techniek, maar op een volledig andere wijze dan vroeger.”

Desiree: PSV O19 maakte onlangs indruk op de Otten Cup met het zogenaamde ‘Mark van Bommel-voetbal’ Hoe zie jij de speelwijze van de jeugdopleiding voor je?
“Dit is geen Van Bommel-voetbal, maar het voetbal dat we binnen de opleiding graag willen zien. Laat duidelijk zijn: de jongens waar Mark mee werkt spelen hier al sinds hun 13e, aangevuld met de grootste talenten van buiten PSV. Daardoor stijgt het niveau en krijg je het voetbal dat we zagen tijdens de Otten Cup. Om te kunnen zeggen dat gaan we allemaal zo doen, dat is iets te kort door de bocht.”

Lut: Komen er nog ouderavonden?
“Zeker. We moeten dingen met elkaar blijven delen, want juist dan is die drempel er minder of niet voor ouders om naar trainers te stappen. Een van dezer dagen wordt door Sander Roege en Rick de Rooij de planning definitief gemaakt.”

Lut: En een jaarplanning met vakanties?
“We gaan kijken of we daar een slag in kunnen maken. Wat we vooraf kunnen plannen en communiceren, dat moet wel gebeuren.”

Jan: PSV O19 heeft een selectie van 23 man. Niet iedereen kan spelen. Een aantal ouders maakt zich hier zorgen om.   
“De afgelopen twee jaar hebben we ons niet goed gedragen als het gaat om het aanbieden van wedstrijdactiviteiten voor kinderen die minder of niet aan spelen toekomen. Er worden komend seizoen veel wedstrijden gespeeld, maar er komt ook een aparte reeks voor de kinderen die op dit moment aan de ‘onderkant’ van de groep zitten. Zij gaan tot aan de winterstop een wedstrijd of zeven á acht spelen. Die zullen dan in verhouding minder wedstrijden aangeboden krijgen dan de bovenkant van de groep, maar ze krijgen hun momenten en dat gaat zich na winterstop ook doorzetten.”

Jan: Soms zie je iemand tape na de wedstrijd op het gras gooien en laten liggen. Hoe ga je om met het gedrag in normen en waarden bij de jeugd? 
“Ik heb uitgesproken dat wij het schoonste sportpark van Nederland moeten hebben. Daar zit dit als achterliggende gedachte in. Normen en waarden, daar moeten we heel scherp op zijn.”  

Jan: Soms lijken spelers zich aan te stellen op het veld terwijl er niks aan de hand is. Hoe denk je daar over?
“Tijdens een training fluit een trainer in principe nergens voor. Dat is trainerspolicy: het uitgangspunt is opstaan en doorvoetballen. Als het echt serieus is, wordt daar naar gehandeld. Je kunt je voorstellen dat dat soort afwegingen lastig zijn. Soms loop tegen iets aan. Je mag, nee moet ervan uitgaan dat het welzijn op één staat en als u inschat dat iets absoluut hier bekend moet zijn, moet je meteen aan de bel trekken. Dat wordt niet als vervelend ervaren.”

Lut: Tot slot, wat voor input heb jij voor de oudercommissie?
“Blijf gewoon doorgaan met initiatieven ondernemen. Wij nemen de oudercommissie heel serieus. Het welzijn van jullie kinderen staat ook bij ons voorop. Ergens zit ook de grens wat de club kan doen en wat niet. We stellen ons open en transparant op en dit moet ruimte bieden voor input vanuit de ouders.”

Bekijk ook