ASML verspreidt tablets in verzorgingstehuizen Brainportregio

Bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen mogen vanwege het coronavirus geen bezoek ontvangen. Eenzaamheid is hiervan het gevolg. Bewoners houden via tablets contact met familie, maar is een flink tekort. ASML heeft daarom vierhonderd tablets beschikbaar gesteld voor organisaties in de Brainportregio. Vitalis Woonzorggroep en Archipel Zorggroep zorgen ervoor dat de tablets worden verspreid.