Onderwijs

Het bedrijven van topsport vergt voor jeugdspelers veel tijd aan trainingen, wedstrijden en reizen. PSV vindt het echter belangrijk dat jeugdspelers naast hun voetbal investeren in een studie en goed worden voorbereid op een succesvolle maatschappelijke carrière. De combinatie topsport en onderwijs vraagt om aanpassingen. De jeugdopleiding heeft daarom een intensieve samenwerking met Scholengroep Het Plein, waardoor de jeugdspelers zich ook buiten het veld optimaal kunnen ontwikkelen op gebied van onderwijs.

Er is bijna dagelijks contact tussen PSV en de scholen Sint Joriscollege, Vakcollege en Antoon Schellens College, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de studiecoördinator Hanneke Paauw. Hanneke vormt de contactpersoon voor ouders en scholen van de jeugdspelers en is bereikbaar via h.paauw@psv.nl.

Het is een feit dat spelers steeds jonger klaar worden gestoomd voor het eerste elftal, waardoor de druk in de opleiding steeds groter wordt. Door een goede samenwerking en gezamenlijke innovatie, zorgen we er voor dat onze jeugdspelers klaar zijn voor de maatschappij en het eerste elftal. In seizoen 2021 - 2022 behaalde liefst 100% van onze examenkandidaten hun diploma.