Onderwijs

Onderwijs | © PSV Media

Het bedrijven van topsport vergt voor jeugdspelers veel tijd aan trainingen, wedstrijden en reizen. PSV vindt het echter belangrijk dat jeugdspelers naast hun voetbal investeren in een studie en goed worden voorbereid op een succesvolle maatschappelijke carrière. De combinatie topsport en onderwijs vraagt om aanpassingen. De jeugdopleiding heeft daarom een intensieve samenwerking met Scholengroep Het Plein, waardoor de jeugdspelers zich ook buiten het veld optimaal kunnen ontwikkelen op gebied van onderwijs.

Er is bijna dagelijks contact tussen PSV en de scholen Sint Joriscollege, Vakcollege en Antoon Schellens College, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de studiecoördinator Hanneke Pauw. Hanneke vormt de contactpersoon voor ouders en scholen van de jeugdspelers en is bereikbaar via h.pauw@psv.nl. PSV en Scholengemeenschap Het Plein zijn continu bezig om de samenwerking te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van online lessen op locatie middels een live verbinding tussen het Sint Joriscollege en De Herdgang.

Het is een feit dat spelers steeds jonger klaar worden gestoomd voor het eerste elftal, waardoor de druk in de opleiding steeds groter wordt. Door een goede samenwerking en gezamenlijke innovatie, zorgen we er voor dat onze jeugdspelers klaar zijn voor de maatschappij en het eerste elftal.