Update Pedagogiek FUNdament

Artikel
Update Pedagogiek FUNdament

Dit seizoen heb je kennis mogen maken met de stagiaires Bobbi, Eline, Sanne en Karen binnen het FUNdament. Graag willen wij je op deze manier op de hoogte houden van de activiteiten waar wij mee bezig zijn (geweest).

Traject op locatie
Bobbi is tijdens het eerste halfjaar actief geweest op locatie Gilze. Ze heeft onder andere een format ontwikkeld. Deze kunnen trainers gebruiken tijdens schoolbezoeken. Verder zet Bobbi zich momenteel in om trainers te ondersteunen, dit door middel van trainingen (gericht op de psychologie).

Eline is vooral op locatie Helmond actief. Ze heeft zich dit seizoen verdiept in een begeleidingstraject voor stagespelers, ook gaat zij regelmatig mee als begeleiding tijdens toernooien. Daarnaast werkt Eline momenteel aan een workshop over emotieregulatie, gericht op spelers.

Sanne is sinds februari aanwezig op locatie Eindhoven. Ze ondersteunt Nick Scheepers bij het opstellen van het PSV Fundament Kinderdagboek voor alle FUNdamentspelers.

Karen is het eerste halfjaar actief geweest op locatie Nijmegen. Hier is zij bezig geweest met het toepassen van zelfregulatie binnen een team. Daarnaast is Karen zich gaan richten op de ouderbetrokkenheid, hieruit is onder andere de ouderworkshop ontstaan die heeft plaatsgevonden op de FUNdamentdag in april.

Spelersbegeleiding
Naast de bovengenoemde activiteiten, zetten wij ons in voor het begeleiden van individuele spelers en werken we momenteel samen aan een plan om toernooien goed te laten verlopen. Hierin willen we verwachtingen van kinderen, staf en ouders vastleggen. We richten ons hierbij ook op gastgezinnen zodat kinderen de eerste paar keer dat zij daar verblijven, hier meer in begeleid gaan worden. Naast de activiteiten waar wij op dit moment aan werken, zetten wij ons graag in om eventuele hulpvragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, kunt je ons aanspreken of mailen.

Bobbi, Eline, Sanne en Karen
bobbivangastel@hotmail.com
eline.franssen@student.fontys.nl
sannedekort@outlook.com
k.vantilborg@student.fontys.nl