Contact

Ieder team van PSV FUNdament heeft zijn eigen trainer. Zij vormen het eerste aanspreekpunt. Bij dringende vragen kunt u altijd terecht bij één van de coördinatoren van het PSV FUNdament.

Algemeen Coördinator Stan van Bijsterveldt via s.vanbijsterveldt@psv.nl
Technisch Coördinator Joop Oosterveld via j.oosterveld@psv.nl
Welzijn & Vaardigheden spelers Thomas Ruesink via t.ruesink@psv.nl