Presentatie informatieavond

Artikel
Presentatie informatieavond

Op woensdag 28 juni heeft de jeugdopleiding een informatieavond georganiseerd voor ouders en verzorgers van de teams O13 tot en met O16. Hier is het nieuwe trainingsschema in combinatie met school en vervoer toegelicht. De informatie is opvraagbaar via SoccerLab.

Onder leiding van het nieuwe hoofd jeugdopleiding Pascal Jansen, coördinator algemene zaken Rick van Rooij, studiecoördinator Hanneke Stempher en Pauline Senssen-Houtepen (topsportcoördinator Sint-Joris college) is woensdag het nieuwe trainingsprogramma voor PSV O13 tot en met O16 gepresenteerd in combinatie met het onderwijs en vervoer. We bedanken de vele aanwezige ouders en verzorgers die de informatieavond bezochten!  

Presentatie via SoccerLab
De informatie uit de presentatie is terug te lezen via SoccerLab. Iedere jeugdspeler heeft inloggegevens om in SoccerLab in te loggen en kan onder het kopje ‘documenten’ de presentatie terug vinden.

Bekijk ook