Jaarverslag | Infographic Wedstrijden

De wedstrijdorganisatie behelst onder meer de uitvoering van UEFA/KNVB-reglementen, echter ook bestaat aandacht voor informatieverstrekking aan en klankborden met supporters,  innovatief omgaan met nieuwe (veld- en andere facilitaire) technie­ken en het up-to-date houden van diverse voorzieningen.

Zo heeft PSV als eerste club in Nederland de sfeertribunes uitgerust met stoelen in het kader van safe standing. In samenspraak met VDL is gekomen tot een innovatieve maatwerk oplossing ter bevordering van de beleving én de veiligheid op deze tribunes.

Het totaal aantal toeschouwers in de 22 thuisduels van het seizoen 2016-2017 bedroeg circa 725.000. Dit betekent een vermindering ten opzichte van het seizoen 2015-2016 waarin 25 thuiswedstrijden circa 795.000 toeschouwers trokken. Het spelen van drie thuiswedstrijden minder is de voornaamste oorzaak van de daling. De thuiswedstrijden zijn mede begeleid door in totaal ruim 9.600 inzetten van vrijwilligers, merendeel stewards, en EHBO-ers en brandwachten.

In het kader van verdere optimalisering van de band met onze fans is vermeldenswaardig de aanstelling van een fulltime supporterscoördinator, de oprichting van de klankbordgroep (afvaardiging van alle supportersgeledingen) en de start van het FANservice-team, een groep vrijwilligers die op wedstrijddagen de bezoekers buiten de poorten van het stadion voorzien van de nodige informatie met betrekking tot het bezoeken van de wedstrijd.