Jaarverslag | Infographic Innovatie

PSV heeft de kernwaarde ‘innovatief ondernemerschap’ hoog in het vaandel staan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat innovatie ook daadwerkelijk een belangrijke plaats inneemt, ook met betrekking tot de concrete praktijk rondom de trainingen en wedstrijden van de a-selectie en de PSV Jeugdopleiding.

Om een en ander in goede banen te leiden heeft PSV sinds ruim twee jaar een innovatiecommissie in het leven geroepen, waarin diverse geledingen van de club zijn vertegenwoordigd (directie, voetbaltechnisch, medisch, fysiek en mentaal). Het meest in het oog springend zijn de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van ‘het volgen van spelers tijdens trainingen en wedstrijden’. In toenemende mate wordt hiervan gebruik gemaakt bij zowel de jeugdopleiding als bij het eerste elftal. Zowel fysieke als tactische informatie kan met zeer geavanceerde apparatuur worden vergaard, zodat dit weer gebruikt kan worden om het trainings- en begeleidingsproces rondom teams en individuele spelers te verbeteren.

Daarnaast zijn er stappen gemaakt op het gebied van het optimaliseren van de cognitieve detectie en training. Het internationale project Intelligym, gericht op cognitieve training van jeugdspelers is met behulp van PSV verder ontwikkeld en onderzocht. Dit heeft er toe geleid dat de komende drie jaar verder gewerkt zal worden met deze methode. Bovendien heeft het geresulteerd in een bijzonder interview en publicatie in de New York Times.

Samen met de TU/e (industrial design) is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een zogenaamde mindroom, in eerste instantie gericht op het leren reguleren van (teveel) spanning.

Tot slot is er onder andere een begin gemaakt met een zeer innovatief concept omtrent voeding voor topvoetballers (samen met Jumbo) en is er in de nieuwe krachttrainingsruimte bij het eerste elftal een unieke sensorfolie onder de kunstgrasstrook aangebracht, zodat er direct metingen aan spelers kunnen worden verricht via het contact met de vloer.

Sportwetenschappers van PSV werden veelvuldig gevraagd om te spreken over hun bevindingen. Collega’s gaven lezingen in onder andere Barcelona en Seattle en publiceerden in diverse vakbladen en wetenschappelijke magazines.