Jaarverslag | Infographic PSV Foundation

Al jaren organiseert PSV haar maatschappelijk activiteiten onder de naam PSV in the community. Vanaf 1 januari 2017 is er voor deze maatschappelijke activiteiten een aparte stichting opgericht onder de naam PSV Foundation. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door politicus en voormalig burgermeester van Eindhoven Rob van Gijzel, sportmarketeer Bob van Oosterhout en algemeen directeur Toon Gerbrands. De stichting heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de hedendaagse maatschappij door middel van het uitvoeren en ondersteunen van maatschappelijke projecten in de regio Eindhoven teneinde de leefsituatie van individuele personen, groepen of wijken te verbeteren. Op een hartelijke, betrokken en oprechte manier wil de PSV Foundation verbondenheid stimuleren, voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden en een gevoel van trots creëren. We zien maatschappelijke betrokkenheid als een natuurlijk onderdeel van ons handelen, vooral in de nabije omgeving. Het zit in ons hart, evenals voetbal.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. Maatschappelijke activiteiten te organiseren die gericht zijn op het positief beïnvloeden van het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord;
  2. Het stimuleren van een actieve en gezonde lifestyle door het creëren van projecten die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van de gezondheid;
  3. De ambitie van de PSV Foundation is om op maatschappelijk vlak ‘de ideale voorzet voor iedereen’ te geven, dé verschilmaker te zijn in de regio Eindhoven en niet alleen kampioen te worden op het veld, maar ook daarbuiten. Daarnaast wil de PSV Foundation dé katalysator zijn voor organisaties in de regio Eindhoven die een maatschappelijk doel nastreven.

Het doorbreken van barrières waardoor individuen en groepen kunnen deelnemen aan activiteiten en mogelijkheden bieden die gericht zijn op het verbeteren van het fysieke en geestelijke welzijn;