PSV Foundation | PSV Jongerenteam

Het PSV Jongerenteam is opgericht om studenten in Eindhoven, die dreigen voortijdig te stoppen met school ‘bij de les’ te houden. Het gaat om een team van leerlingen die zelf stopten met school of dreigden uit te vallen, maar die inmiddels de weg naar het onderwijs hebben teruggevonden. Bekijk de video voor meer informatie of ga naar de projectpagina op PSV.nl/Foundation.