Wijksteunpunt PSV

Wijksteunpunt PSV richt zich op cliënten niet in staat zijn om regulier of begeleid betaald werk uit te voeren of geen aansluiting vinden bij het bestaande aanbod van dagbesteding in de regio. Naast mensen met een ondersteuningsbehoefte zijn ook mensen welkom die geen/minder belemmeringen ervaren rondom hun zelfredzaamheid en/of maatschappelijke participatie welkom. Iedereen wordt hierbij door de aanwezige professionals begeleid.

Ploegen 
De dagbesteding bestaat medio 2018 uit een stadionploeg, serviceploeg, horecagroep en nabeschouwingsclub met inloop en avondmaaltijd. Binnen deze groepen hebben cliënten actief invloed op het activiteitenaanbod. Dat houdt in dat er gewerkt wordt vanuit gelijkwaardigheid en eigen kracht van de cliënt. Wijksteunpunt PSV richt zich op samenwerking met verschillende disciplines binnen en buiten Lunet zorg en bedrijven, instellingen en instanties uit de regio.

Dagbesteding
Wijksteunpunt PSV is in april 2013 opgestart als een initiatief van Lunet Zorg, PSV en gemeente Eindhoven. Het was in beginsel een ontmoetingsplek voor wijkbewoners en cliënten van Lunet Zorg, maar sinds 2016 een dagbestedingslocatie die vanaf dat moment verder ontwikkeld is in samenwerking met de PSV Foundation.

Wijksteunpunt PSV in cijfers
Dagelijkse georganiseerde activiteiten
15 vrijwilligers
35 mensen maken wekelijks gebruik van de activiteiten

Aanmelden voor Wijksteunpunt PSV kan via Lunet Zorg.