Tikkie Terug

In Nederland hebben maar liefst 290.000 mensen een vorm van dementie. Met het programma Tikkie Terug wil PSV Foundation een bijdrage leveren aan de acceptatie en integratie voor mensen met deze ziekte.

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met Alzheimer Nederland, Vitalis WoonZorg Groep, TU Eindhoven en Fontys Hogescholen. De missie van Tikkie Terug is mensen met dementie zo lang mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.

Voetbalherinneringen
In wekelijkse bijeenkomsten worden voetbalherinneringen opgehaald aan de hand video’s, oud PSV’ers, audiofragmenten, kaarten, trofeeën en meer. Het doel is om herinneringen actief te activeren in groepsverband.

Bewegen met dementie
Individueel, in groepsverband of in duo’s is er uitdagend beweegaanbod voor ieder op zijn/haar niveau. Door het bewegen blijf je langer gezond en beweging heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van dementie.

Geluksmomenten
Mensen met dementie kunnen samen met een dierbare een geluksmoment herbeleven en of nieuwe herinnering creëren, zoals een bezoek aan een wedstrijd in het stadion, foto op de middenstip, bezoek PSV Campus De Herdgang en meer.

Dementievriendelijk Philips Stadion
Er wordt gewerkt naar een toegankelijk Philips Stadion voor mensen met dementie. Personeel, stewards en vrijwilligers worden opgeleid om mensen met dementie te begeleiden en daarnaast worden er verschillende aanpassingen gedaan in het stadion om zolang mogelijk samen met dierbare herinneringen te kunnen blijven maken.

Wekelijkse bijeenkomsten
Ben of ken jij iemand met dementie? En denk je dat de programma’s ‘Voetbalherinneringen’ of ‘Bewegen met dementie’ positief kunnen helpen bij de ontwikkeling van dementie? Meld je aan via onderstaande button.

Aanmelden