Scoor een Boek

Scoren kun je overal! Onder dit motto is het leesprogramma ‘Scoor een Boek!’ in 2012 opgezet en uitgerold over het hele land. Voor het project werken plaatselijke bibliotheken samen met verschillende Betaald Voetbal Organisaties om de kinderen van groep 5 en 6 te inspireren. PSV Foundation werkt samen met Bibliotheek Veldhoven en Brede School Veldhoven.

Kracht van voetbal
Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én gezinnen. Met het project geven profvoetballers aan dat, naast sporten en spelen, lezen erg belangrijk is. Een goede taal- en leesvaardigheid is namelijk de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl.

Lesprogramma
Doormiddel van filmpjes met spelers van PSV en het lesprogramma worden kinderen gestimuleerd om meer boeken te gaan lezen. Het programma duurt 9 weken en bestaat uit drie contactmomenten:
- Aftrap: een leesconsulent bezoekt de klas om de materialen te overhandigen en de film van de voetbalspeler te tonen;
- Rust: de leesconsulent bezoekt opnieuw de klas om te praten over de gelezen boeken en er wordt een tweede film van de speler getoond;
- Fluitsignaal: na 9 weken scoren in de klas, mogen de leerlingen ook gaan scoren op het voetbalveld. Hier gaan de leerlingen sporten en wordt het totaalaantal gelezen boeken bekend gemaakt.

Scoor een Boek in cijfers
370 kinderen van basisscholen in Veldhoven
1100 contactmomenten