PSV Jongerenteam

Het PSV Jongerenteam is opgericht om studenten in Eindhoven, die dreigen voortijdig te stoppen met school ‘bij de les’ te houden. Het gaat om een team van leerlingen die zelf stopten met school of dreigden uit te vallen, maar die inmiddels de weg naar het onderwijs hebben teruggevonden.

Aanval op schooluitval
PSV Jongerenteam is gebaseerd op het project VSV-jongerenteams van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). VSV staat voor Vroegtijdig School Verlaten en is een aanvulling op het actieplan ‘Aanval op Schooluitval’. PSV heeft dit project omarmd en er een eigen twist aan gegeven, waarbij PSV als middel wordt ingezet om nog betere resultaten te behalen op school. Het PSV Jongerenteam bezoekt scholen, deelt eigen ervaringen met scholieren en vertelt hen dat een diploma loont. Het team probeert op die manier schooluitval terug te dringen.

Rolmodel 
Het PSV Jongerenteam bestaat uit acht ervaringsdeskundigen die na een training scholen in de regio bezoeken. Leden fungeren als rolmodel voor leeftijdsgenoten. Op school vertelt het PSV Jongerenteam eerst een persoonlijk verhaal en het team geeft een presentatie over het doel van het bezoek. Daarna gaat men in de klas aan de slag met groepsgesprekken. Jongeren die deelnemen aan het team kunnen compensatie krijgen binnen hun opleiding. Ook kan hun deelname bijdragen aan het portfolio. Zij krijgen begeleiding van een coach.

PSV Jongerenteam in cijfers
1000 bereikte leerlingen per seizoen
27 deelnemende scholen per seizoen
25-30 bijeenkomsten per seizoen
8 ervaringsdeskundigen bij PSV Jongerenteam