Playing for Success

Playing for Success is een uniek concept waarbij ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden vergroot. Het gaat om kinderen die een ‘steuntje in de rug’ kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfvertrouwen en samenwerking met andere kinderen. Het streven is dat kinderen zich beter voelen over zichzelf waardoor ook hun schoolprestaties verbeteren.

Wowfactor
De wowfactor van het Philips Stadion geeft de kinderen een stimulerende leeromgeving. Een plek waar buiten het schoolse kader geleerd kan worden en bijzondere ervaringen worden opgedaan. De kinderen worden bij Playing for Success met enthousiasme en positieve aandacht door een professional en een persoonlijk begeleider (oplossingsgericht) gecoacht. Ieder met een persoonlijk leerdoel.

Vaardigheden 
Deelnemers werken twaalf weken lang samen met hun groepsgenoten aan uitdagende activiteiten waar elementen van opdrachten van taal, rekenen en ICT-vaardigheden in zijn verwerkt zijn. Ze oefenen onder andere in het voor de groep staan, met andere kinderen samenwerken, overleggen, grenzen stellen en hun mening uiten. Alles met de nadruk op het hebben van succeservaringen. Als kinderen ontdekken wat ze wél kunnen, nemen schoolprestaties toe en hervinden zij hun zelfvertrouwen. Groepen bestaan uit maximaal twintig leerlingen, afkomstig van verschillende scholen uit Eindhoven en de regio.

Digitaal
De vorderingen die de kinderen in het leercentrum maken, worden verwerkt in het digitale portaal waar deelnemers, ouders en leerkrachten altijd op kunnen inloggen. Aanmelding vindt plaats via de scholen. Voor scholen en maatschappelijke organisaties is het tevens mogelijk om klassen en of groepen aan te melden. Op dat moment wordt de vraag in kaart gebracht en biedt Playing for Success een traject op maat voor deze specifieke groep. 

Playing for Success in cijfers
300 deelnemende kinderen per seizoen
20 groepen per seizoen
12 bijeenkomsten per groep

Kijk voor meer informatie en aanmeldingen op playingforsuccesseindhoven.nl.