CPC United

CPC (Catamaran PSV Combinatie) United is een programma van PSV en Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE). Jongeren, die onder behandeling staan in een jeugdpsychiatrische kliniek, worden door middel van voetbaltrainingen geholpen om hun gedrag dusdanig te veranderen zodat zij aansluiting kunnen krijgen met de maatschappij.

Talent
De Catamaran is een afdeling van GGzE waar jongeren verblijven met een psychiatrische en/of gedragsstoornis. In een aantal gevallen is deze maatregel opgelegd door justitie. Het behandelprogramma leert jongeren vaardigheden om een goed mogelijk terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken. CPC United benadrukt niet de beperkingen, maar juist de talenten van de jongeren.

Ontwikkeling
Door in voetbaltrainingen te focussen op discipline, samenwerken en omgaan met autoriteit proberen de trainers deelnemers te ontwikkelen op verschillende gebieden als gedrag jegens anderen en emotiebeheersing. Door de intensieve begeleiding moet herhaling van crimineel gedrag of criminalisering tegen worden gegaan.

CPC United in cijfers
40 trainingen per seizoen
12 deelnemende jongeren per seizoen

De jongeren worden zorgvuldig geselecteerd door GGzE. Aanmelden voor CPC United is niet mogelijk.