Missie en visie

PSV draagt al meer dan honderd jaar op een positieve manier bij aan de hedendaagse maatschappij. De maatschappelijke sportvereniging voor Philips-medewerkers is uitgegroeid tot een internationale voetbalclub waar betrokken ondernemen hoog in het vaandel staat. Sinds januari 2017 zijn deze maatschappelijke activiteiten van PSV ondergebracht in de PSV Foundation. De PSV Foundation wil verbondenheid stimuleren, voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden en een gevoel van trots creëren.

PSV Foundation supports
Het doel van de stichting is het aanmoedigen en ondersteunen van iedereen die deelgenoot is van een programma van de maatschappelijke stichting. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

Maatschappelijke activiteiten te organiseren die gericht zijn op het positief beïnvloeden van het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord
Barrières te doorbreken waardoor individuen en groepen kunnen deelnemen aan activiteiten
Mogelijkheden te bieden die gericht zijn op het verbeteren van het fysieke en geestelijke welzijn
Een actieve en gezonde leefstijl te stimuleren door projecten te creëren die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van de gezondheid

Om deze programma’s te realiseren werkt de PSV Foundation vaak samen met maatschappelijke partners.

Kampioen, op het veld en daarbuiten
De ambitie van de PSV Foundation is om op maatschappelijk vlak verschil te maken en de katalysator te zijn voor organisaties in de regio Eindhoven die een maatschappelijk doel nastreven. Niet alleen kampioen op het veld, maar ook daarbuiten.