Bestuursleden

Het beleid van Stichting PSV Foundation wordt bepaald door het bestuur in overeenstemming met de coördinatoren van de stichting en de directie van PSV NV. Het bestuur bestaat momenteel uit één bestuurslid: de heer P. Fossen.