1-0
Oct. 8, 2:30 p.m.
PSV O18 logo
AFC Ajax O18 logo
  1. Goal

    1x
    Emir Bars
    PSV O18 logo