BAM | Building the present, creating the future

De Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt in de sectoren Bouw en techniek, Infra, Vastgoed en Publiekprivate samenwerking. Met zo’n 25.000 medewerkers brengt BAM jaarlijks duizenden projecten tot stand, deels spectaculaire bouwopdrachten door omvang of complexiteit, waaronder het Philips Stadion.

Bouwen aan langdurige relatie
BAM en PSV bouwen sinds 1988 aan een langdurige relatie. Letterlijk, sinds dat jaar is BAM betrokken geweest bij al het groot onderhoud en bouw- en verbouwfases van het Philips Stadion betrokken geweest. Dagelijks zichtbaar voorbeeld zijn de dichtgebouwde hoeken van het Philips Stadion.

Vernieuwingen
Meer recent zijn de vernieuwde dug-outs en spelerstunnel, maar ook de verbouwing van het museum komen op conto van BAM. Momenteel werkt BAM aan een grootschalige verbouwing van de jeugdzijde van De Herdgang.

https://www.bam.com/nl/