Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 16 oktober 2014.

PSV vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens. 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die je aan PSV verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan PSV, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als je meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.
 • Bij acties op onze pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook worden gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en andere gegevens gevraagd.
 • Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring.
 • Bij e-mails die we je sturen worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.

  Doel van de verwerking

  Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten.
  • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie.
  • Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
  • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van PSV, de partners van PSV of andere partijen waarmee PSV samenwerkt. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
  • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties of campagnes aan jouw waarschijnlijke interesses.
  • Analytische doeleinden

  Verstrekking aan derden

  De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt.

  Beveiliging

  Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. PSV treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  Je hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die PSV verwerkt. PSV zal dat binnen vier weken na je verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in je persoonsgegevens bij PSV zitten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

  Contactgegevens

  Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met ons contact opnemen. Hieronder lees je onze contactgegevens:

  PSV NV, Fan Marketing, Postbus 886, 5600 AW Eindhoven, database@psv.nl, +31 (0)40 2505 505

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.