PSV Agenda
Download hier de
PSV-wedstrijdagenda
PSV Wedstrijdprogramma - Calendar powered by Flogs.com  
Voor deze site heeft u de Macromedia Flash plugin versie 6 (of hoger) nodig.
 

Trainingscollectie

Zorgen PSV over gevolgen Lenteakkoord

09 juli 2012 16:30
Net als de KNVB maakt PSV zich zorgen over de gevolgen van het Lenteakkoord, waarin harde financiële maatregelen zijn voorgenomen. Door een zogeheten crisisheffing op topsalarissen en het mogelijk doorberekenen van de kosten van politie-inzet rondom wedstrijden, krijgen PSV en andere clubs te maken met hoge, onvoorziene kostenposten.

PSV

Reactie algemeen directeur Tiny Sanders

Door de voorgestelde ‘crisistax’ - werkgevers moeten een heffing van zestien procent betalen op salarissen hoger dan 150.000 euro - moeten alle Nederlandse voetbalclubs straks onvoorzien hogere lasten dragen. De heffing betreft namelijk het boekjaar 2012. “Als dit plan doorgaat krijgt een zichzelf sanerende bedrijfstak te maken met onevenredige, onbedoelde financiële lasten”, zegt algemeen directeur Tiny Sanders. “Daar heeft niemand op kunnen anticiperen en dit zorgt voor een gat in de begroting”, aldus Sanders, die als standpunt inneemt dat de maatregel zijn doel voorbij schiet. “De aanleiding voor deze heffing was onder andere om de grote bonussen voor bankiers aan te pakken. Ook krijg je straks te maken met valse concurrentie in Europa. Andere voetballanden die deze lasten niet voor de kiezen krijgen, kunnen verder afstand nemen. En dat terwijl we juist op de goede weg zijn. De totale gezondmaking krijgt steeds meer gestalte.” De Eerste Kamer beslist dinsdag over deze maatregel uit het Lenteakkoord, dit voorjaar gesloten door de vijf partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

PSV

Doorberekening kosten politie-inzet

Een andere voorgestelde maatregel is dat de kosten die de inzet van agenten tijdens wedstrijden met zich meebrengt, worden doorberekend aan de clubs. De politiekosten bedragen naar schatting voor alle clubs samen zo’n dertig miljoen euro. “Niemand weet hoe dit bedrag tot stand is gekomen en waarop dit is gebaseerd. Er is in ieder geval geen contact over geweest met PSV. Bovendien werken wij heel veel met stewards en zijn we maar bij uitzondering aangewezen op de inzet van politie. PSV heeft rondom wedstrijden amper met problemen te maken. Op wie worden de kosten verhaald, als supporters van een andere club zich misdragen? Deze voorgestelde maatregel roept nog veel vragen op. Zeker omdat we, als dit doorgaat, blijvend geconfronteerd worden met deze kosten. Eenmalig kunnen we de lasten dragen, maar een blijvende optelsom wordt een probleem. Nadat we ons met PSV heel intensief hebben gericht op een omvangrijke financiële herstructurering, worden we daarin mogelijk teruggeworpen. Dit is slecht voor het totale betaald voetbal en verzwakt onze Europese concurrentiepositie.” De extra kostenposten uit het akkoord bedragen tien procent van het netto bedrijfsresultaat van het betaald voetbal.

PSV

KNVB spreekt zorgen uit

Eerder sprak de KNVB al zijn zorgen uit over de mogelijke gevolgen van het politieke akkoord. Uit een doorberekening blijkt dat de clubs komend seizoen door de voorgestelde maatregelen gezamenlijk 45 miljoen euro extra kwijt zijn. De bond heeft een brief gestuurd aan de fractievoorzitters van de Eerste Kamer, waarin gesteld wordt dat het Nederlandse voetbal erg hard wordt aangepakt en dat clubs geen tijd hebben om hierop in te spelen. “Dergelijke lasten kunnen van invloed zijn op het voortbestaan van sommige clubs”, aldus de KNVB in een eerdere reactie.© PSV NV


PSV Nieuwsarchief
-
Agenda 21 december 2014


 
 
© PSV NV 2014 Auteursrecht voorbehouden | Privacyverklaring | Privacy & Cookies